Harjan van Dam
Organisatiearchitect

Harjan van Dam houdt zich bezig met het ontginnen van organisaties die niet optimaal functioneren. Meestal doordat de medewerkers in organisaties niet (meer) passen of de organisatie de medewerkers niet (meer) past. Hierbij dient altijd een balans gevonden te worden tussen het doel van de organisatie, het optimaliseren van processen, de besturing van de organisatie en de ‘ontginning' van medewerkers. Samen maakt dit een succesvolle organisatie die vooruit kan en in beweging is. Altijd in balans, altijd samen.

Er wordt momenteel gewerkt aan het verbeteren van de website

Binnenkort komt de nieuwe website online. Heeft u in de tussentijd vragen? Neem dan contact op met:

drs. J.H.R. van Dam MSc
Organisatiearchitect
06 - 55 848 992
harjan@mentalitymining.nl
LinkedIn